Công ty thành viên

Truong Tuyen Industry Services Company Limited TT

Address: Lot CN1, Cluster CN Từ Liêm, P. Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, Tp. Hanoi

Holding ratio: 100% of shares