Công ty thành viên

Công ty TNHH MTV Sơn Hà Nghệ An SHV

  • Địa chỉ: Khu B, Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
  • Ngành nghề kinh doanh:
    • Sản xuất các sản phẩm cơ khí
    • Tiêu dùng, các sản phẩm thiết bị nhà bếp
  • Mã số doanh nghiệp: 2901793277
  • Vốn điều lệ: 20.000.000.000