Công ty thành viên

Công ty TNHH MTV Thiết bị Gia dụng Sơn Hà Bắc Ninh

  • Địa chỉ: Lô CN07, khu CN, đô thị Thuận Thành II, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
  • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất các sản phẩm thiết bị gia dụng
  • Mã số doanh nghiệp: 2300933508
  • Vốn điều lệ: 107.000.000.000