Công ty thành viên

Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam SSP

  • Địa chỉ: số 2 phố Thanh Lâm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
  • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất các cấu kiện kim loại
  • Mã số doanh nghiệp: 0106980045
  • Vốn điều lệ: 220.000.000.000