Nhà máy sản xuất

NHÀ MÁY PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ – PHÙNG

Địa chỉ:Cụm Công nghiệp Phùng - Đan Phượng - Hà Nội

Diện tích:2,090 (m2)

Sản xuất các thiết bị lọc RO, sản phẩm Thái Dương Năng