Nhà máy sản xuất

Nhà máy Toàn Mỹ Cần Thơ

Địa chỉ:Đường số 9, Khu Công nghiệp Trà Nóc, thành phố Cần Thơ

Diện tích:7140 (m2)