NGÀNH GIA DỤNG

Giấy chứng nhận

Các giải thưởng

GIẢI THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA
2021
2021
GIẢI THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA

GIẢI VÀNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA 2019
2020
2020
GIẢI VÀNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA 2019

ISO 9001 : 2015
2020
2020
ISO 9001 : 2015

BẰNG KHEN CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
2019
2019
BẰNG KHEN CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI