NGÀNH NƯỚC

Sơn Hà tham gia đầu tư vào các dự án cung cấp nước sạch theo hình thức đầu tư vốn vào một số công ty hoặc tham gia M&A các công ty trong lĩnh vực cung cấp nước sạch.

Đồng thời, Sơn Hà còn cung cấp những giải pháp xử lý nước thải một cách hiệu quả thông qua việc áp dụng các công nghệ hiện đại, tiến tiến hàng đầu thế giới.

Giấy chứng nhận

Các giải thưởng

Công ty thành viên

Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của Tập đoàn Sơn Hà, bằng những dự án cung cấp nước sạch và những giải pháp xử lý nước thải thành công, Công ty Cổ phần Công Nghệ Xử Lý Nước Và Môi Trường Sơn Hà – Một Công ty thành viên của Tập đoàn đã dần khẳng định vị thế với các sản phẩm tiêu biểu như hệ thống xử lý nước ngầm, hệ thống xử lý nước thải…

Địa chỉ: Số 2 Thanh Lâm, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 1800 6566