NGÀNH NƯỚC

Giấy chứng nhận

Các giải thưởng

Công ty thành viên

Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của Tập đoàn Sơn Hà, bằng những dự án cung cấp nước sạch và những giải pháp xử lý nước thải thành công, Công ty Cổ phần Công Nghệ Xử Lý Nước Và Môi Trường Sơn Hà – Một Công ty thành viên của Tập đoàn đã dần khẳng định vị thế với các sản phẩm tiêu biểu như hệ thống xử lý nước ngầm, hệ thống xử lý nước thải…

Địa chỉ: Số 2 Thanh Lâm, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 1800 6566