Chi bộ Đảng Tập đoàn Sơn Hà chính thức kết nạp thêm 5 đảng viên mới

icon dateFeb ,03 2018

Chiều ngày 02/02/2018, Chi bộ Đảng Tập đoàn Sơn Hà đã tổ chức trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức cho 05 quần chúng ưu tú, có thành tích xuất sắc trong công tác.

Tập đoàn Sơn Hà tổ chức kết nạp Đảng

Thay mặt Chi bộ Đảng Tập đoàn Sơn Hà, đồng chí Hoàng Mạnh Tân – Bí thư Chi bộ Đảng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn đã trao quyết định công nhận Đảng viên chính thức cho các đồng chí: Nguyễn Trí Dũng (SHE), Nguyễn Thị Thanh Tâm (SHE), Phạm Quốc Minh (SHE), Nguyễn Tiến Đức (IT-SHI), Phạm Thị Hồng Thắm (HCNS – SHI).

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, các đồng chí Đảng viên mới đã đọc lời tuyên thệ nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu Cách mạng của Đảng, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của người Đảng viên, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng và phát triển Tập đoàn.

Đồng chí Nguyễn Trí Dũng tuyên thệ trước cờ Đảng

Đồng chí Nguyễn Tiến Đức tuyên thệ trước cờ Đảng

Đồng chí Phạm Quốc Minh tuyên thệ trước cờ Đảng

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm tuyên thệ trước cờ Đảng

Đồng chí Phạm Thị Hồng Thắm tuyên thệ trước cờ Đảng

Đồng chí Lê Vĩnh Sơn đã chúc mừng 05 đồng chí và giao nhiệm vụ, mong muốn các đồng chí Đảng viên mới sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ của người Đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Chi bộ và của Tập đoàn.

Đồng chí Lê Vĩnh Sơn –Chủ tịch HĐQT phát biểu chúc mừng các Đảng viên mới

Với việc tổ chức kết nạp cho 05 đồng chí Đảng viên mới, chi Bộ Đảng Sơn Hà đã có 22 Đảng viên, trở thành một trong những chi bộ trực thuộc Đảng ủy khối doanh nghiệp lớn mạnh, làm tốt công tác phát triển Đảng. Thường xuyên bổ sung Đảng viên có trình độ, có năng lực sẽ góp phần tăng cường sức chiến đấu của tổ chức Đảng và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Chi bộ. 

 Xin chúc mừng các đồng chí Đảng viên mới! Hy vọng các đồng chí sẽ phát huy tốt hơn nữa tinh thần Đảng viên và hoàn thành tốt nhiệm vụ, vai trò mới của mình!

Thực hiện: MKT Team