Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà

icon dateJul ,15 2011

Ngày 23/4/2011, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011. Đại hội đã thông qua các báo cáo, tờ trình hoạt động của HĐQT và công ty năm 2010 và định hướng hoạt động năm 2011.

Năm 2010, trước những thách thức và cơ hội song hành, HĐQT Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh, hạn chế các rủi ro, hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đồng Cổ đông năm 2010 đã giao. Sơn Hà ngày hôm nay được biết đến không chỉ là Sơn Hà hoạt động trong lĩnh vực Công nghiệp với các sản phẩm đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường như bồn nước, Thái dương năng, ống thép inox mà Sơn Hà còn được biết đến với các lĩnh vực Xử lý rác thải công nghiệp, bất động sản và thị trường bán lẻ.


Năm 2011 được dự báo là năm đặc biệt khó khăn và đầy thử thách, vì thế HĐQT Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà dự định hạn chế đầu tư vào những lĩnh vực có mức độ rủi ro cao, tăng cường năng lực tài chính, đầu tư vào các lĩnh vực mới một cách thận trọng, đặt ra các biện pháp quản lý rủi ro, tăng cường giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, phối hợp với Ban Kiểm soát nhằm bảo đảm việc tuân thủ Điều lệ và Quy chế hoạt động, tuân thủ nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông 2011 đề ra. Cụ thể:

- Đối với ngành hàng gia dụng như bồn nước, chậu rửa, thái dương năng: mở rộng và gia tăng thị phần.

- Đối với ngành hàng công nghiệp, mở rộng thị trường mới như Nam Mỹ, Mỹ La tinh, Trung Đông ngoài các thị trường truyền thống là Mỹ và châu Âu.

- Đối với các dịch vụ khác như thương mại, gia công: tập trung vào hiệu quả và giảm nếu xét thấy hiệu quả thấp.

- Nâng tỉ trọng nguyên liệu mua trong nước, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu nhằm cân bằng nhu cầu tiến tới thu ròng ngoại tệ.

- Đối với đầu tư máy móc thiết bị: đầu tư những thiết bị hiện đại, tiêu thụ ít điện năng, đánh giá các thiết bị hiện tại, có kế hoạch tiết giảm và thanh lý những thiết bị cũ tiêu hao nhiều điện năng.

- Đối với các dự án bất động sản: triển khai nhanh những dự án đã có đầy đủ điều kiện về mặt pháp lý để thu hồi vốn và tăng thu nhập ngay trong năm 2011.

- Đối với các khoản đầu tư tài chính: giảm dần và rút hết các khoản đầu tư tài chính, hạn chế đầu tư vào các tài sản rủi ro cao.

- Đầu tư một cách thận trọng, phù hợp với năng lực hiện tại đối với những dự án, ngành nghề mới.

- Tăng cường năng lực tài chính thông qua nâng cao vốn chủ sở hữu, giảm dần nợ vay.

Với dự báo về tình hình năm 2011, HĐQT SHI đặt kế hoạch cho năm tài chính 2011 với doanh thu 1.800 tỉ đồng, lợi nhuận 70 tỷ đồng, cổ tức 1.500 đồng/cổ phiếu.
Kỳ vọng vào tương lai tốt đẹp vào, Tầm nhìn của SHI năm 2018 sẽ là công ty tiếp tục duy trì vị trí hàng đầu trong ngành sản xuất các sản phẩm gia dụng và công nghiệp từ thép không gỉ, tạo nền tảng vững chắc cho các ngành nghề mới phục vụ nhu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, thể hiện trình độ văn minh đô thị đó là xử lý rác thải và hệ thống siêu thị hiện đại.