Sắt thép các loại nhập khẩu tăng cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2009

icon dateJul ,14 2011

Theo số liệu thống kê, Việt Nam đã nhập khẩu 706,2 nghìn tấn sắt thép các loại trong tháng 3/2010, đạt 462,5 triệu USD chiếm 6,7% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước, tăng 60,79% về lượng và 39,59% về trị giá so với tháng 2/2010, tăng 4,85% về lượng và 23,63% về trị giá so với tháng 3/2009, nâng tổng kim ngạch 3 tháng đầu năm lên 1,7 triệu tấn đạt 1,1 tỷ USD tăng 21,63% về lượng và tăng 35,28% về trị giá so với cùng kỳ năm 2009.

Theo số liệu thống kê, Việt Nam đã nhập khẩu 706,2 nghìn tấn sắt thép các loại trong tháng 3/2010, đạt 462,5 triệu USD chiếm 6,7% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước, tăng 60,79% về lượng và 39,59% về trị giá so với tháng 2/2010, tăng 4,85% về lượng Ắc quy xe máy và 23,63% về trị giá so với tháng 3/2009, nâng tổng kim ngạch 3 tháng đầu năm lên 1,7 triệu tấn đạt 1,1 tỷ USD tăng 21,63% về lượng và tăng 35,28% về trị giá so với cùng kỳ năm 2009.

Phần lớn thị trường nhập khẩu sắt thép các loại của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2010 đều suy giảm, tuy nhiên những thị trường cung cấp chính mặt hàng này cho Việt Nam đều có sự tăng trường, ngoài ra còn có một số thị trường Máy xay giò chả khác như: Nga (tăng 6,03%); Malaixia (tăng 122,67%); Singapo (tăng 183,93%); Đức (38,84%)….Đáng chú ý, thị trường Italia có sự tăng trưởng mạnh, tuy kim ngạch nhập khẩu mặt hàng sắt thép các loại trong tháng chỉ đạt 508,1 nghìn USD với 741 tấn, tính chung 3 tháng đầu năm thì Sửa chữa điều hòa tại bắc ninh Việt Nam đã nhập khẩu 1,6 nghìn tấn sắt thép các loại từ thị trường này, đạt 2,1 triệu USD tăng cao nhất trong số những thị trường cung cấp mặt hàng sắt thép cho Việt Nam , tăng 546,61% về lượng và 916,98% về trị giá so với cùng kỳ.

Nếu so với cùng kỳ năm 2009, thì 3 tháng đầu năm 2010, thị trường nhập khẩu sắt thép lắp đặt điều hòa tại bắc ninh các loại của Việt Nam thiếu vắng thị trường Philippin.

Nhật Bản – thị trường đứng đầu về kim ngạch xuất khẩu mặt hàng ù tai sắt thép sang Việt Nam với 157,2 nghìn tấn, chiếm 22,6% tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này trong tháng 3/2010, đạt 104,2 triệu USD, tăng 10,2% về lượng và 18,9% về trị giá so với tháng 2/2010, tăng 119,48% về lượng và 140,26% về trị giá so với tháng 3/2009. Tính chung 3 tháng đầu năm 2010, Nhật Bản đã xuất sang Việt Nam 391,7 nghìn tấn sắt thép bảo dưỡng điều hòa tại bắc ninh các loại, trị giá trên 252 triệu USD, tăng 130,41% về lượng và 131,76% về trị giá so với cùng kỳ năm 2009.

Tuy có thuận lợi về vị trí địa lý nhưng Trung Quốc đứng thứ 2 về thị trường cung cấp mặt hàng này cho điều hòa bắc ninh Việt Nam sau Nhật Bản với lượng xuất 139,9 nghìn tấn chiếm 19,8% tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này trong tháng 3 đạt 89,6 triệu USD tăng 93,28% về lượng và 90,03% về trị giá so với tháng 2/2010, tăng 184,76% về lượng và 170,21% về trị giá so với tháng 3/2009, nâng Tinh dầu dừa tổng kim ngạch 3 tháng đầu năm 2010 Trung Quốc đã xuất 193,6 triệu USD với 298,3 nghìn tấn sắt thép các loại sang Việt Nam, tăng 63,39% về lượng và 67,21% về trị giá so với cùng kỳ.

Đứng thứ ba sau thị trường Nhật Bản và Trung Quốc, thị trường Hàn Quốc đã xuất 276,6 nghìn tấn sắt thép bán đất phước tân các loại sang Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2010, đạt 192,2 triệu USD tăng 147,62% về lượng và 108,25% về trị giá so với cùng kỳ.