Tin tức - sự kiện

SHI: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017, Chi trả cổ tức năm 2016 còn lại bằng tiền và bằng cổ phiếu

04/09/2017

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần quốc tế Sơn Hà

Mã chứng khoán: SHI

Mã ISIN: VN000000SHI4

Mệnh giá: 10,000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/09/2017

– Lý do và mục đích:

1. Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017

2. Chi trả cổ tức năm 2016 còn lại bằng tiền và bằng cổ phiếu

Nội dung cụ thể:

1. Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

– Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

– Thời gian thực hiện : Dự kiến tháng 10/2017, thời gian cụ  thể Công ty sẽ thông báo sau

– Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

– Nội dung họp: Thảo luận và thông qua (i) Phương án phát hành cổ phần huy động vốn để mua doanh nghiệp, (ii) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

2. Chi trả cổ tức năm 2016 còn lại bằng tiền

– Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng)

– Ngày thanh toán: 10/10/2017

– Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty vào các ngày làm việc bắt đầu từ ngày 10/10/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.

3. Trả cổ tức năm 2016 còn lại bằng cổ phiếu

– Tỷ lệ thực hiện: 5% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 05 cổ phiếu mới)

– Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 450 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức được tính như sau: 450*5%=22,5 cổ phần. Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 22 cổ phần; 0,5 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.

– Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở Công ty và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý  đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.

 

Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 20/09/2017.

Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

TIN LIÊN QUAN

13/07/2020
Tập đoàn Sơn Hà công bố Ban Chiến lược và bổ nhiệm nhiều lãnh đạo cấp cao

Nhằm đáp ứng yêu cầu mới về công tác quản trị trong bối cảnh Tập đoàn ngày càng lớn mạnh và đang hướng đến những mục tiêu mới, sáng ngày 13/07, Tập đoàn Sơn Hà công bố thành lập Ban Chiến lược và trao quyết định bổ nhiệm nhiều lãnh đạo cấp cao.  Sự kiện […]

Xem thêm
09/07/2020
Điện mặt trời áp mái tăng gấp đôi công suất 6 tháng đầu năm

Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng khẳng định, rất ít quốc gia trên thế giới có thể phát triển năng lượng tái tạo nhanh như Việt Nam. Chia sẻ tại Hội thảo “Phát triển bền vững nguồn năng lượng tái tạo nối lưới và điện mặt trời áp mái” của Bộ Công Thương […]

Xem thêm
25/06/2020
Tập đoàn Sơn Hà tiến sâu vào ngành Năng lượng tái tạo

Ngày 25/06/2020, tại Khách sạn Marriot Hà Nội, Tập đoàn Sơn Hà đã tổ chức Lễ ra mắt và ký kết phát triển điện mặt trời áp mái FreeSolar với nhiều đối tác chiến lược, hướng mục tiêu trở thành đơn vị phát triển điện mặt trời áp mái hàng đầu Việt Nam. Thúc đẩy […]

Xem thêm