Sơn Hà SSP Việt Nam tham gia hội chợ triển lãm quốc tế Tubotech Brazil

icon dateOct ,07 2015

Từ 06/10/2015 đến 08/10/2015, Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam đã tham gia tổ chức gian hàng triển lãm tại hội chợ quốc tế Tubotech – diễn ra tại Sao Paulo, Brazil.