Sơn Hà xếp loại AA trong “Báo cáo thường niên Chỉ số tín nhiệm Việt Nam 2011”

icon dateAug ,25 2011

Ngày 20/8/2011 tại Phủ Chủ tịch, số 1 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội đã diễn ra Lễ phát hành “Báo cáo thường niên Chỉ số tín nhiệm Việt Nam 2011”. Chương trình do Văn phòng Chủ tịch nước, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng Công ty cổ phần Xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp (CRV) tổ chức.

Xếp hạng tín nhiệm ở nhiều nước trên thế giới từ lâu đã trở thành thông dụng và thông lệ nhằm xóa tan “khoảng tối” thông tin giữa các nhà đầu tư, các nhà kinh doanh. Ở Việt Nam, năm 2010, lần đầu tiên hơn 500 doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE và HNX đã được xếp hạng tín nhiệm; đây là một công cụ hữu hiệu, góp phần làm minh bạch các mối quan hệ kinh tế, nâng cao vị thế của đất nước, nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành, các doanh nghiệp, đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế thị trường, định hướng Xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam hiện nay.

Năm nay Báo cáo sẽ thực hiện việc xếp hạng tín nhiệm 596 doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán. Báo cáo tập trung phân tích các vấn đề kinh tế vĩ mô của Việt Nam, trong đó có chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu; phân tích một số ngành định hướng xuất khẩu ở cấp độ doanh nghiệp, phân tích năng lực tài chính và chỉ số tiến bộ công nghệ của 100 doanh nghiệp lớn và ngân hàng Việt Nam. Bên cạnh đó, như đã từng công bố năm 2010, năm nay Báo cáo sẽ thực hiện việc xếp hạng tín nhiệm 596 doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán. 


Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà là một trong những doanh nghiệp phát triển, thương hiệu đã có chỗ đứng trên thị trường. Vừa qua, Sơn Hà cũng đã vinh dự nhận được giải Báo cáo thường niên tốt nhất năm 2011. Ở Báo cáo thường niên Chỉ số tín nhiệm Việt Nam 2011 lần này, SHI cũng đã vinh dự được xếp hạng AA, thuộc loại ưu, đánh giá là doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả và ổn định, khả năng tự chủ tài chính tốt, triển vọng phát triển tốt, rủi ro thấp. Trong khi đó, thứ tự xếp hạng thông thường đối với các DN như sau: AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC và C.