SƠN HÀ TUYỂN DỤNG
Tên công việc Nơi làm việc Hạn nộp hồ sơ Hành động
Kỹ sư Thiết kế cơ khí Hà Nội 2019-08-20 00:00:00 Ứng tuyển
Kỹ sư Điện - điện tử Hà Nội 2019-04-29 00:00:00 Hết hạn
Kỹ sư Thiết kế cơ khí ( R&D Team Leader ) Hà Nội 2019-04-29 00:00:00 Hết hạn
Nhân viên Kéo lắp bồn inox Hà Nội 2019-04-23 00:00:00 Hết hạn
Nhân viên Bảo hành ( Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Giang ) Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Giang 2019-04-19 00:00:00 Hết hạn
Quản lý vùng ( ASM ) Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình 2019-08-20 00:00:00 Ứng tuyển
Trưởng chi nhánh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Ninh 2019-04-19 00:00:00 Hết hạn
Nhân viên Kinh doanh ( Ngành hàng Bình nước nóng ) Hà Nội 2019-04-19 00:00:00 Hết hạn
Chuyên viên IT tư vấn nghiệp vụ Hà Nội 2019-08-20 00:00:00 Ứng tuyển
Chuyên viên Quản trị mạng Hà Nội 2019-04-27 00:00:00 Hết hạn