Tuyển dụng

sơn hà tuyển dụng

Tên công việc Nơi làm việc Hạn nộp hồ sơ Hành động
Chuyên viên phân tích giá Hà Nội 2021-04-15 Ứng tuyển
Chuyên viên Phân tích kinh doanh Hà Nội 2021-04-15 Ứng tuyển
Chuyên Viên Nhân Sự Tổng Hợp Hà Nội 2021-08-31 Ứng tuyển
Chuyên viên dập ép và xử lý bề mặt Bắc Ninh 2021-03-31 Ứng tuyển
Chuyên viên khuôn cối Hà Nội 2021-03-31 Ứng tuyển
Chuyên viên hồ sơ kế hoạch Hà Nội 2021-05-31 Ứng tuyển
Chuyên viên Kinh doanh Quốc tế Hà Nội 2021-08-31 Ứng tuyển
Chuyên viên Hạ tầng – Hệ thống Hà Nội 2021-04-30 Ứng tuyển
Nhân Viên Lắp Đặt, Sửa Chữa Đường Ống Cấp Nước Thanh Oai, Hà Nội 2021-07-31 Ứng tuyển
Trưởng chi nhánh kinh doanh Lào Cai - Bắc Giang 2021-03-31 Ứng tuyển
Trưởng nhóm Sourcing Hà Nội 2021-03-31 Ứng tuyển
Giám đốc Kinh doanh (Điện Năng Lượng Mặt Trời) Hà Nội 2021-03-31 Ứng tuyển