Tuyển dụng

sơn hà tuyển dụng

Tên công việc Nơi làm việc Hạn nộp hồ sơ Hành động
Chỉ huy đội An ninh Hà Nội 2020-09-30 Ứng tuyển
Chuyên viên Mua hàng Hà Nội 2020-12-31 Ứng tuyển
Nhân viên Kế toán Tổng hợp Hà Nội 2019-08-31 Ứng tuyển
Nhân viên cơ điện Hà Nội 2020-08-31 Ứng tuyển
Nhân Viên Kinh Doanh Sóc Sơn - Hà Nội; Sơn La 2020-11-30 Ứng tuyển
Kỹ sư Điện mặt trời Hà Nội 2020-08-31 Ứng tuyển
Trưởng chi nhánh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Ninh 2019-04-19 Ứng tuyển
Quản lý vùng – Ngành hàng bình nước nóng Các tỉnh khu vực phía Bắc 2020-08-31 Ứng tuyển
Kỹ sư cầu đường Hà Nội 2020-02-06 Ứng tuyển
Nhân viên bảo hành tại các chi nhánh Bắc Quang, Hà Giang 2021-02-28 Ứng tuyển
Nhân viên kế toán thời vụ Lạng Sơn, Nam Định 2020-11-30 Ứng tuyển
Trưởng Chi Nhánh Kinh Doanh Hà Giang; Lào Cai; Yên Bái; Bắc Giang; Hải Dương; Sơn La 2020-11-30 Ứng tuyển