Tuyển dụng

sơn hà tuyển dụng

Tên công việc Nơi làm việc Hạn nộp hồ sơ Hành động
Chuyên viên Điều hành xe văn phòng Hà Nội 2020-10-31 Ứng tuyển
Trưởng nhóm Kinh doanh Quốc tế Hà Nội 2020-04-29 Ứng tuyển
Chuyên viên thiết kế sản phẩm Hà Nội 2020-09-30 Ứng tuyển
Chuyên viên Digital Marketing Quốc tế Hà Nội 2020-09-17 Ứng tuyển
Chuyên viên Sourcing Hà Nội 2020-11-30 Ứng tuyển
Nhân viên lái xe Văn phòng Hà Nội 2020-09-30 Ứng tuyển
Nhân viên Sale Admin Hà Nội 2020-09-22 Ứng tuyển
Trưởng nhóm Hạ tầng Tòa nhà Sơn Hà - Số 2, phố Thanh Lâm, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2020-11-30 Ứng tuyển
Chuyên viên Kiểm toán nội bộ Hà Nội 2020-11-30 Ứng tuyển
Nhân viên Kế toán Kiểm soát Chi nhánh Hà Nội 2020-11-30 Ứng tuyển
Nhân viên Kế toán thanh toán Hà Nội 2020-11-30 Ứng tuyển
Chuyên viên Nội dung (Biên tập viên Nội dung) Hà Nội 2020-11-30 Ứng tuyển