Tuyển dụng

sơn hà tuyển dụng

Tên công việc Nơi làm việc Hạn nộp hồ sơ Hành động
Nhân viên Admin Kinh doanh Quốc tế Hà Nội 2021-03-31 Ứng tuyển
Chuyên Viên Kế Toán Tổng Hợp Hà Nội 2021-03-31 Ứng tuyển
Chuyên viên Mua hàng Hà Nội 2021-07-30 Ứng tuyển
Trưởng phòng Kinh doanh (Công ty VnetGPS) Hà Nội 2021-04-30 Ứng tuyển
Chuyên viên phân tích giá Hà Nội 2021-04-15 Ứng tuyển
Chuyên viên Phân tích kinh doanh Hà Nội 2021-04-15 Ứng tuyển
Chuyên viên Hạ tầng – Hệ thống Hà Nội 2021-04-30 Ứng tuyển
Chuyên viên cao cấp Pháp chế – Tố tụng Hà Nội 2021-04-30 Ứng tuyển
Nhân viên Bảo hành Xuân Mai - Hà Nội 2021-07-30 Ứng tuyển
Chuyên viên hồ sơ kế hoạch Hà Nội 2021-05-31 Ứng tuyển
Chuyên viên Truyền thông – Marketing (PR-Marketing) Hà Nội 2021-07-31 Ứng tuyển
Trưởng nhóm Kinh doanh Quốc tế Hà Nội 2021-07-31 Ứng tuyển