Tuyển dụng

sơn hà tuyển dụng

Tên công việc Nơi làm việc Hạn nộp hồ sơ Hành động
Chuyên viên Digital Marketing Quốc tế Hà Nội 2020-09-17 Ứng tuyển
Nhân viên Sale Admin Hà Nội 2020-09-22 Ứng tuyển
Chuyên viên Kiểm toán nội bộ Hà Nội 2020-11-30 Ứng tuyển
Nhân viên Kế toán Kiểm soát Chi nhánh Hà Nội 2020-11-30 Ứng tuyển
Nhân viên Kế toán thanh toán Hà Nội 2020-11-30 Ứng tuyển
Chuyên viên phân tích nước Thiết Úng, Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội 2020-12-31 Ứng tuyển
Chuyên viên Nhân sự Hà Nội 2021-01-12 Ứng tuyển
Chuyên gia hàn tig Bắc Ninh 2021-01-15 Ứng tuyển
Nhân Viên Lắp Đặt, Sửa Chữa Đường Ống Cấp Nước Thanh Oai, Hà Nội 2021-02-28 Ứng tuyển
Trưởng nhóm Sourcing Hà Nội 2021-03-31 Ứng tuyển
Chuyên viên dập ép và xử lý bề mặt Bắc Ninh 2021-03-31 Ứng tuyển
Chuyên viên An toàn – Sức khỏe – Môi trường Hà Nội 2021-03-31 Ứng tuyển