Tuyển dụng

sơn hà tuyển dụng

Tên công việc Nơi làm việc Hạn nộp hồ sơ Hành động
Nhân kinh doanh thị trường – Ngành hàng bình nước nóng Hà Nội 2020-04-24 Hết hạn
Nhân viên vận hành nhà máy nước Hà Nội 2019-12-15 Hết hạn
Nhân viên Kỹ thuật điều hòa Hà Nội 2020-02-20 Hết hạn
Phó phòng kinh doanh kênh dự án Hà Nội 2019-11-28 Hết hạn
Giám đốc Kinh doanh ( Ngành hàng Điều hòa ) Hà Nội 2019-11-30 Hết hạn
Chuyên viên Kế toán Kiểm soát các Công ty thành viên Hà Nội 2020-06-05 Hết hạn
Chuyên viên Pháp chế Hà Nội 2020-06-05 Hết hạn
Chuyên viên PR nội bộ Hà Nội 2019-12-18 Hết hạn
Chuyên viên Điều hành xe văn phòng Hà Nội 2020-04-29 Hết hạn
Chuyên viên R&D Công nghệ nước thải Hà Nội 2020-06-04 Hết hạn
Chuyên viên thiết kế và vận hành thiết bị cơ khí Hà Nội 2019-11-24 Hết hạn
Chuyên viên R&D mạng lưới nước, nhà máy Hà Nội 2019-11-24 Hết hạn