Tuyển dụng

sơn hà tuyển dụng

Tên công việc Nơi làm việc Hạn nộp hồ sơ Hành động
Chuyên viên phân tích nước Thiết Úng, Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội 2020-12-31 Ứng tuyển
Kỹ thuật viên trắc đạc Hà Nội 2020-02-06 Hết hạn
Kỹ sư điện công nghiệp Hà Nội 2020-02-06 Hết hạn
Chuyên viên Kỹ thuật ngành điều hòa Hà Nội 2020-04-29 Hết hạn
Chuyên viên thiết kế sản phẩm Hà Nội 2020-06-05 Hết hạn
Chuyên viên Cơ – Điện tử Hà Nội 2020-06-05 Hết hạn
Nhân viên bảo hành – khu vực nội thành Hà Nội 2020-04-29 Hết hạn
Nhân viên bảo hành tại các chi nhánh Yên Bái, Lập Thạch (Vĩnh Phúc), Xuân Mai (Hà Nội) 2020-04-29 Hết hạn
Nhân kinh doanh thị trường – Ngành hàng bình nước nóng Hà Nội 2020-04-24 Hết hạn
Nhân viên vận hành nhà máy nước Hà Nội 2019-12-15 Hết hạn
Nhân viên Kỹ thuật điều hòa Hà Nội 2020-02-20 Hết hạn
Phó phòng kinh doanh kênh dự án Hà Nội 2019-11-28 Hết hạn