Tuyển dụng

sơn hà tuyển dụng

Tên công việc Nơi làm việc Hạn nộp hồ sơ Hành động
Quản lý vùng ( ASM ) Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình 2019-08-20 Hết hạn
Nhân viên Kinh doanh thị trường Hòa Bình, Ninh Bình, Tuyên Quang 2019-09-30 Hết hạn
Trưởng chi nhánh ( Chi nhánh Hải Dương ) Hải Dương 2019-10-31 Hết hạn
Nhân viên Kinh doanh ( Ngành hàng Bình nước nóng ) Hà Nội 2019-04-19 Hết hạn
Chuyên viên phân tích nghiệp vụ kế toán Hà Nội 2020-04-29 Hết hạn
Nhân viên Điều hành vận tải Hà Nội 2019-10-14 Hết hạn
Chuyên viên Quản Trị Mạng Hà Nội 2020-04-25 Hết hạn
Nhân viên Telesales Hà Nội 2019-12-16 Hết hạn
Chuyên viên Kinh doanh Dự án điện mặt trời Hà Nội 2019-11-10 Hết hạn
Chuyên viên IT tư vấn nghiệp vụ Hà Nội 2020-04-29 Hết hạn
Hành chính Lễ tân Hành chính Hà Nội 2020-04-20 Hết hạn