Tuyển dụng

sơn hà tuyển dụng

Tên công việc Nơi làm việc Hạn nộp hồ sơ Hành động
Nhân viên vận hành nhà máy nước Hà Nội 2019-12-15 Hết hạn
Nhân viên Kỹ thuật điều hòa Hà Nội 2020-02-20 Hết hạn
Giám đốc Kinh doanh ( Ngành hàng Điều hòa ) Hà Nội 2019-11-30 Hết hạn
Trưởng bộ phận hạ tầng Công nghệ thông tin Hà Nội 2020-04-25 Hết hạn
Chuyên viên PR nội bộ Hà Nội 2019-12-18 Hết hạn
Phó phòng kinh doanh phụ trách XNK Hà Nội 2019-12-27 Hết hạn
Kỹ sư cầu đường Hà Nội 2020-02-06 Hết hạn
Kỹ sư điện công nghiệp Hà Nội 2020-02-06 Hết hạn
Kỹ thuật viên trắc đạc Hà Nội 2020-02-06 Hết hạn
Chuyên viên Kỹ thuật ngành điều hòa Hà Nội 2020-04-29 Hết hạn
Chuyên viên Điều hành xe văn phòng Hà Nội 2020-10-31 Hết hạn
Chuyên viên Pháp chế Hà Nội 2020-06-05 Hết hạn