Tuyển dụng

sơn hà tuyển dụng

Tên công việc Nơi làm việc Hạn nộp hồ sơ Hành động
Kỹ sư Thiết kế cơ khí Hà Nội 2020-02-20 Hết hạn
Chuyên Viên IT Quản Trị Mạng Ha Noi 2019-03-28 Hết hạn
Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ ERP Hà Nội 2020-04-23 Hết hạn
Kỹ sư xây dựng Hà Nội 2019-11-16 Hết hạn
Kế toán quản lý chi nhánh Bắc Ninh 2019-09-30 Hết hạn
Nhân viên bảo hành Hòa Bình 2019-09-30 Hết hạn
Quản lý vùng ( ASM ) Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình 2019-08-20 Hết hạn
Nhân viên Kinh doanh thị trường Hòa Bình, Ninh Bình, Tuyên Quang 2019-09-30 Hết hạn
Trưởng chi nhánh ( Chi nhánh Hải Dương ) Hải Dương 2019-10-31 Hết hạn
Nhân viên Kinh doanh ( Ngành hàng Bình nước nóng ) Hà Nội 2019-04-19 Hết hạn
Chuyên viên phân tích nghiệp vụ kế toán Hà Nội 2020-04-29 Hết hạn
Nhân viên Điều hành vận tải Hà Nội 2019-10-14 Hết hạn