Factory

SON HA POWER DEVELOPMENT FACTORY – BAC NINH

Address:Lô Cn 08.2 Khu CN đô thị Thuận Thành 2, xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Area:3,000 (m2)