Factory

SON HA HOUSEHOLD EQUIPMENT FACTORY – BAC NINH

Address:Lô Cn 07, Khu CN đô thị Thuận Thành 2, xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Area:12,558 (m2)