Factory

TOAN MY CAN THO FACTORY

Address:Đường số 9, Khu Công nghiệp Trà Nóc, thành phố Cần Thơ

Area:7140 (m2)