Ban Kế toán Tập đoàn Sơn Hà tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn

icon dateOct ,03 2019

Được sự phê duyệt của Bà Trần Kim Dung - Phó tổng Giám đốc Tài chính tập đoàn, trong tháng 9, Ban Kế toán Tập đoàn Sơn Hà đã tổ chức chương trình đào tạo với chủ đề “Đào tạo chính sách thuế năm 2019 – 2020” nhằm nâng cao trình độ chuyên môn về nghiệp vụ thuế cho các CBNV phụ trách kế toán, tài chính, kiểm toán nội bộ của toàn tập đoàn.

Lớp học đã diễn ra trong ngày 28/09/2019 tại phòng họp lớn tầng 7, tòa nhà Tập đoàn Sơn Hà.

Chương trình đào tạo được thực hiện bởi chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực thuế tại Việt Nam hiện nay - bà Nguyễn Thị Cúc, nguyên là Phó Tổng cục trưởng tổng cục thuế.  Hiện bà Cúc đang giữ vai trò chủ tịch Hội tư vấn thuế Việt Nam

Tại buổi đào đạo, chuyên gia Nguyễn Thị Cúc đã chia sẻ với đội ngũ Kế toán của Tập đoàn Sơn Hà các nội dung bao gồm:

  • Giao dịch thuế thỏa thuận trước (APA);
  • Cập nhật chính sách thuế: TNDN/ GTGT/ TNCN/ Thuế XNK và các loại thuế, phí khác;

Bên cạnh đó, chuyên gia cũng đã dành thời gian để trả lời các vướng mắc về thuế cho các đơn vị thành viên và công ty mẹ, giúp các CBNV kế toán, tài chính, kiểm toán nội bộ của toàn Tập đoàn xử lý tốt các nghiệp vụ về kế toán, thuế hàng ngày.

Kết thúc lớp học bà Trần Kim Dung – Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính đã tặng hoa và cảm ơn chuyên gia Nguyễn Thị Cúc đã dành thời gian cho lớp học “Đào tạo chính sách thuế năm 2019 – 2020” do Ban Kế toán tập đoàn tổ chức.

Thông qua chương trình đào tạo lần này, đội ngũ CBNV kế toán, tài chính, kiểm toán nội bộ của Sơn Hà sẽ nâng cao được năng lực chuyên môn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao cho sự phát triển của Tập đoàn.