SHI đã có làm việc với Probus Indochina S.A

icon dateOct ,01 2015

Sáng 1/10, Ban lãnh đạo Công ty đã có buổi làm việc với Probus Indochina S.A . Là thành viên của tập đoàn quản lý tài sản Probus

 

Compagnie S.A. được thành lập năm 1984, có trụ sở tại Geneva, Thụy Sỹ hoạt động chính liên quan đến tài chính, hoạch toán kinh tế... với phương châm cam kết lâu dài, minh bạch, thận trọng và giải pháp tổng thể, đại diện quỹ đã tìm hiểu sâu các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Sơn Hà và chiến lược phát triển trong vòng 5 năm tới.

 Probus Indochina S.A cũng trao đổi về các chiến lược hoạch định cùng với Sơn Hà, qua đó để hai bên hiểu nhau hơn nữa. 

Kết thúc buổi làm việc hai bên đều mong muốn cùng nhau hợp tác lâu dài đẩy mạnh phát triển trong thời gian tới.