logo

Tập đoàn Sơn Hà tổ chức Khóa đào tạo nghiệp vụ...

Như đã thông báo, sáng ngày 27/10/2014, Tập đoàn Sơn Hà đã tổ chức Khóa đào tạo nghiệp vụ quản lý tại hệ thống chi nhánh cho toàn bộ các Giám đốc khu vực, trưởng Chi nhánh và kế toán tại Chi nhánh.
Xem thêm ...
{"href":"", "file":""}