logo

Sơn Hà xuất khẩu Thái Dương Năng sang thị trường...

Tháng 11/2015, Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà đã xuất khẩu thành công mặt hàng máy nước nóng năng lượng mặt trời Thái Dương Năng sang thị trường Trung Đông. Sự kiện này đã đánh đấu một bước tiến mới đối với sản phẩm xuất khẩu của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà nói riêng và ngành hàng gia dụng của Việt Nam nói chung.

Xem thêm ...
{"href":"", "file":""}