logo

Công ty Sơn Hà giới thiệu giải pháp thay thế bể...

 (Pháp lý) - Nằm trong khuôn khổ hợp tác nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của các đơn vị thiết kế, chủ đầu tư, các nhà thầu và người sử dụng, sáng này 20/5/2015, tại trụ sở Bộ Xây dựng, Báo Xây dựng và Công ty CP Quốc tế Sơn Hà phối hợp tổ chức chương trình hội thảo giới thiệu bể nước lắp ghép GRP - giải pháp thay thế cho bể bê tông truyền thống. 

Xem thêm ...
{"href":"", "file":""}