logo

Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà hưởng ứng Giờ Trái...

 Sáng 20/03/2015, đại diện Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà đã tham gia Chương trình Tuyên truyền tiết kiệm điện hưởng ứng Giờ Trái Đất tại UBND phường Khâm Thiên do Công ty điện lực Đống Đa tổ chức.

Xem thêm ...
{"href":"", "file":""}