logo

Tập đoàn Sơn Hà tham gia triển lãm Xây dựng và...

Từ ngày 04 - 06/12/2014, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hà Đàm Quang Hùng đã đưa các sản phẩm của Tập đoàn Sơn Hà tham gia Hội chợ Triển lãm Xây dựng và Công nghiệp Myanmar 2014. Hội chợ được tổ chức thường niên bởi AMB, là sự kiện thương mại lớn nhất Châu Á trong ngành xây dựng và công nghiệp xây dựng.

Xem thêm ...
{"href":"", "file":""}