logo

Tập đoàn Sơn Hà vinh dự nhận bằng khen đạt...

Trong những năm qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” luôn được duy trì và triển khai một cách rộng rãi đến từng đơn vị trong địa bàn Quận Bắc Từ Liêm, nhờ vậy, đã góp phần tích cực vào công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở từng địa phương trong quận.
 

Xem thêm ...
{"href":"", "file":""}