logo

16 năm – Hành trình đi tới thành công

16 năm một chặng đường, 16 năm với bao nỗ lực và phấn đấu không ngừng, tập thể cán bộ Công nhân viên Sơn Hà đã cùng chung tay giúp sức để có được một Sơn Hà bền vững và phát triển như ngày hôm nay

Xem thêm ...
{"href":"", "file":""}