NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP

Không chỉ phát huy lợi thế sẵn có của một Tập đoàn sở hữu chuỗi nhà máy sản xuất, hạ tầng công nghiệp, bất động sản là lĩnh vực để Sơn Hà đón đầu xu hướng phát triển trong tương lai. Với định hướng phát triển các cụm/khu công nghiệp kiểu mẫu, hài hòa giữa giá trị kinh tế và giá trị môi trường

Sản phẩm liên quan