Tầm nhìn – Sứ mệnh

Sứ mệnh

Không ngừng đổi mới, sáng tạo, tiên phong sản xuất, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng, thân thiện với môi trường vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng và sự phát triển bền vững của xã hội

Tầm nhìn

Phát triển thành Tập đoàn kinh tế đa ngành, có vị thế hàng đầu khu vực, được công nhận trên trường Quốc tế

Giá trị cốt lõi

“Lấy 5 chữ: TIÊNTÍNTỐCTRÍTÂM làm giá trị cốt lõi”

TIÊN: Tiên phong dẫn đầu, hăng hái, tích cực, đi trước, đặt tinh thần xung phong, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm lên vị trí hàng đầu, làm tiền đề cho mọi hoạt động.

TÍN: Luôn nhất quán trong các cam kết, hướng tới sự phát triển bền vững, đạt được sự hài lòng cao nhất của khách hàng và đối tác. Coi chữ Tín là danh dự của chính mình.

TỐC: Thích ứng nhanh với mọi sự thay đổi, đề cao chữ “Tốc” trong việc ra quyết định, thực thi xuất sắc và tôn trọng kỷ luật. Lấy tốc độ và kết quả làm tôn chỉ hành động.

TRÍ: Đề cao tinh thần nghĩ mới, làm mới, tư duy tích cực, chủ động cải tiến và làm chủ công nghệ, xây dựng tổ chức học tập, tự học hỏi, khát vọng lớn mạnh, quy tụ những con người tinh hoa, nơi mỗi thành viên đều là các nhân tố xuất sắc trong lĩnh vực công việc của mình.

TÂM: Coi chữ Tâm là nền tảng quan trọng của mọi hành động; Làm việc bằng tâm trong sáng với sứ mệnh nâng cao chất lượng cuộc sống và sự phát triển bền vững của xã hội; Xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa nội bộ với bên ngoài, hướng đến môi trường làm việc hạnh phúc.

Phim doanh nghiệp

22 năm Tập đoàn Sơn Hà | Tầm nhìn tiên phong – Vị thế dẫn đầu

22 năm Tập đoàn Sơn Hà | Tầm nhìn tiên phong – Vị thế dẫn đầu