NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Giấy chứng nhận

Các giải thưởng

GIẢI THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA
2021
2021
GIẢI THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA

GIẢI VÀNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA 2019
2020
2020
GIẢI VÀNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA 2019

ISO 9001: 2015
2020
2020
ISO 9001: 2015

BẰNG KHEN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
2019
2019
BẰNG KHEN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Công ty thành viên

Ngành công nghiệp của Tập đoàn Sơn Hà bao gồm hệ thống đa dạng các sản phẩm khác nhau do 3 Công ty thành viên phụ trách: Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà, Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam và Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà.

Trải qua cả một chặng đường dài phát triển không ngừng, với sự đầu tư mạnh mẽ của Tập đoàn cùng với nỗ lực của 3 Công ty thành viên trên, các sản phẩm công nghiệp của Sơn Hà đã có mặt tại hơn 32 quốc gia và lãnh thổ khác nhau trên thế giới.

Địa chỉ: Số 2 Thanh Lâm, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 1800 6566