Sản phẩm

Mái vòm cầu bằng nhôm

Mái vòm cầu bằng nhôm

Mái vòm cầu bằng nhôm với cấu trúc thiết kế ưu việt đã tạo ra nhiều lợi thế vượt bậc. Do các đặc tính của kích thước hình học, mái vòm cầu của CST được xem là có khả năng chịu hoạt tải hơn bất kỳ hệ thống mái vòm hình học nào khác do được tăng cường về độ cứng chắc và ổn định

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn:

STT Họ và tên Chức danh Email Số điện thoại
1 Nguyễn Quốc Trung Giám đốc SHD trungnq@49.156 0913.066.727
2  Ngô Thế Thắng Phó Giám đốc SHD thangnt1@49.156 0904.641.698
3 Nguyễn Văn Hùng Trưởng phòng KD SHD hungnv@49.156 0989.200.998
4 Phùng Ngọc Dũng Chuyên viên KD SHD dungpn@49.156 0975.155.589
5 Nguyễn Đức Trường Chuyên viên KD SHD truongnd@49.156 0936.168.536
6 Lương Thị Mười Chuyên viên KD SHD muoilt@49.156 0976.886.684

CÁC SẢN PHẨM LIÊN QUAN