Sản phẩm

Thanh La Inox

Thanh La Inox

Sản phẩm thanh La inox của Sơn Hà với đa dạng về chủng loại, độ dày, độ dài bất kỳ hoặc tiêu chuẩn, được sản xuất dưới một quy trình khép kín, hiện đại.

Sản phẩm được kiểm tra chất lượng một cách nghiêm ngặt bằng các thiết bị tiên tiến về nhiều chỉ tiêu cơ lý tính như: Giới hạn chảy, độ giãn dài tương đối, giới hạn bền kéo đứt, thành phần hóa học, dung sai về kích thước…

Để đảm bảo chắc chắn mỗi thanh la inox khi xuất xưởng đều phù hợp tiêu chuẩn và thỏa mãn những khách hàng khó tính nhất. 

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn:

Phòng kinh doanh công nghiệp: 

STT Họ và tên Số điện thoại Email Chức danh
1 Nguyễn Thị Mây  0912464898  maynt@49.156 Đại diện thương mại
2 Trần Kim Thanh  0946100461/0986774966  thanhtk@49.156 Đại diện thương mại
3  Trần Hữu Hoàn  0903229972  hoanth1@49.156 Đại diện thương mại
4  Trần Thị Ngọc  0983835443  ngoctt@49.156 Đại diện thương mại
5 Lê Văn Minh  01689917849  minhlv@49.156 Đại diện thương mại
6 Trương Đức Khiêm  0977779082  khiemtd@49.156 Đại diện thương mại
7 Nguyễn Thị Thu Hà  09798219132  hantt@49.156 Đại diện thương mại
8 Lê Thị Kim Thu  0911670000  thultk@49.156 Đại diện thương mại
9 Hoàng Thị Huyền  0979512384  huyenht@49.156 Đại diện thương mại

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn:

Phòng kinh doanh công nghiệp: 

STT Họ và tên Chức danh Email Số điện thoại
1 Nguyễn Thị Mây Đại diện thương mại maynt@49.156 0912464898
2 Trần Kim Thanh Đại diện thương mại thanhtk@49.156 094610046
3  Trần Hữu Hoàn Đại diện thương mại hoanth1@49.156  0943110113
4  Trần Thị Ngọc Đại diện thương mại ngoctt@49.156  0983835443
5 Lê Văn Minh Đại diện thương mại minhlv@49.156 0967128081

CÁC SẢN PHẨM LIÊN QUAN