Sản phẩm

Thanh La Inox

Thanh La Inox

Sản phẩm thanh La inox của Sơn Hà với đa dạng về chủng loại, độ dày, độ dài bất kỳ hoặc tiêu chuẩn, được sản xuất dưới một quy trình khép kín, hiện đại.

Sản phẩm được kiểm tra chất lượng một cách nghiêm ngặt bằng các thiết bị tiên tiến về nhiều chỉ tiêu cơ lý tính như: Giới hạn chảy, độ giãn dài tương đối, giới hạn bền kéo đứt, thành phần hóa học, dung sai về kích thước…

Để đảm bảo chắc chắn mỗi thanh la inox khi xuất xưởng đều phù hợp tiêu chuẩn và thỏa mãn những khách hàng khó tính nhất. 

 

Liên hệ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA THANH LA

Độ dày (mm) 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0
Kích cỡ cạnh (mm)
20     x        
25   x          
30   x x x x    
40   x x x x    
50   x x x x    
60   x x x x x  
VIDEO GIỚI THIỆU THANH LA INOX

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn:

Phòng kinh doanh công nghiệp: 

STT Họ và tên Chức danh Email Số điện thoại
1 Nguyễn Thị Mây Đại diện thương mại maynt@sonha.com.vn 0912464898
2 Trần Kim Thanh Đại diện thương mại thanhtk@sonha.com.vn 094610046
3  Trần Hữu Hoàn Đại diện thương mại hoanth1@sonha.com.vn  0943110113
4  Trần Thị Ngọc Đại diện thương mại ngoctt@sonha.com.vn  0983835443
5 Lê Văn Minh Đại diện thương mại minhlv@sonha.com.vn 0967128081

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn:

Phòng kinh doanh công nghiệp: 

STT Họ và tên Số điện thoại Email Chức danh
1 Nguyễn Thị Mây  0912464898  maynt@sonha.com.vn Đại diện thương mại
2 Trần Kim Thanh  0946100461/0986774966  thanhtk@sonha.com.vn Đại diện thương mại
3  Trần Hữu Hoàn  0903229972  hoanth1@sonha.com.vn Đại diện thương mại
4  Trần Thị Ngọc  0983835443  ngoctt@sonha.com.vn Đại diện thương mại
5 Lê Văn Minh  01689917849  minhlv@sonha.com.vn Đại diện thương mại
6 Trương Đức Khiêm  0977779082  khiemtd@sonha.com.vn Đại diện thương mại
7 Nguyễn Thị Thu Hà  09798219132  hantt@sonha.com.vn Đại diện thương mại
8 Lê Thị Kim Thu  0911670000  thultk@sonha.com.vn Đại diện thương mại
9 Hoàng Thị Huyền  0979512384  huyenht@sonha.com.vn Đại diện thương mại

CÁC SẢN PHẨM LIÊN QUAN